BG SK
Скъпи приятели и колеги!

        Приветстваме ви във виртуалното пространството на българските словакисти от Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
        Страницата, на която се намирате, е създадена през 2008 г. и се поддържа по проекта “Българска виртуална словакистика” (проект 183 по НИД на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за 2008 г. с научен ръководител доц. д-р Валентин Гешев и проект 147 по НИД на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за 2009 г. и проект 128 по НИД за 2010 г. с научен ръководител доц. д-р Величко Панайотов).
        През 2018 г. от университетските словакисти бе разработен и реализиран новият научен проект ВИРТУАЛНА СЛОВАКИСТИКА (проект 163 по НИД) с ръководител доц. д-р Величко Панайотов и участници гл.ас.д-р Диана Иванова, доц.д-р Йозеф Павлович, ас.д-р Владимир Иванов и магист. Велимира Божилова-Стоянова. Благодарение на дейностите по проекта уебстраницата се обогати с нови онлайн форми: лексикален тренажор и електронни тестове. Нови 1000 речникови статии бяха добавени към съществуващите на сайта електронни речници.
        Сходни бяха осъществяваните дейности и през следващата година, когато се реализира продължението на проекта под названието Виртуална словакистика 2 (НИД проект 80-10-186 за 2019 г.). Създаден бе библиографски каталог за словашките българисти, за регистрираните потребители бяха добавени нови онлайн тестове, лексикалният тренажор бе зареден с нова тематична лексика, словашко-българският и българско-словашкият речник бяха обогатени със стотици нови речникови статии.
        Целта на нашата страница е не само да популяризираме словакистиката като сравнително млада специалност, да ви запознаем с нейните успехи, развитие и търсения, но също така чрез нея да спечелим вашите симпатии и интерес към една позабравена от по-възрастните българи и сравнително непозната за по-младите българи славянска страна. Надяваме се, че тук ще намерите интересни материали и информация за Словакия и най-вече за нейния език, литература и култура.
        Наред с това страницата е насочена и към студентите словакисти, които ще намират в съответните рубрики актуалните учебни материали, информация, повече или по-малко специализирани речници, тестове. Тя е и нашата покана и насърчение към тях да направят своите първи научни опити, да предоставят своите материали, разработки, курсови и дипломни работи, с които да представят на по-широк кръг читатели и специалисти своите постижения и успехи.
        Драги работодатели, нашата страница е съобразена и с вас. Основната ни задача е да обучим студентите словакисти по най-добрия възможен начин, опирайки се на модерна методика и използвайки новите постижения на славистичната наука. Ваша обаче е задачата да им осигурите подходящия стаж и работа. Предлагаме ви сътрудничество, чийто успешен резултат са бъдещите млади специалисти, от които имате нужда – знаещи, можещи и мотивирани.

        Желаем ви интересни и ползотворни мигове с нашата страница!
Изработка на уеб сайта и оптимизация: Strangers Studio